Brandcrew

werkwijze

Kennismakingsfase

Ori├źntatiegesprek

Een goede match en elkaar leren kennen is de basis van iedere relatie. Aan de hand van wensen en behoeften gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Kennismakingsfase

Onderzoeksfase

Vrijblijvend onderzoek

In de onderzoeksfase combineren we alle beschikbare data en zetten we deze af tegen een marktanalyse.

Onderzoeksfase

Rapportage

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat een rapportage van de belangrijkste stappen die we samen gaan nemen. Hierbij kan je denken aan correctierondes, tijdlijn, looptijd, oplevering en inhoud van de scope

Rapportage

Bouwfase

Ontwerp en ontwikkeling

In de bouwfase gaan we aan de slag om de punten uit het plan van aanpak te ontwikkelen. Dit doen we op basis van een ontwerp zodat er geen misverstanden ontstaan.

Bouwfase

Oplevering

Presentatie

Op basis van de vooraf opgestelde tijdlijn komt de oplevering in de vorm van een presentatie. Hierbij worden alle elementen kort toegelicht met, waar nodig, beargumentering voor keuzes.

Oplevering

Optimalisatie

Verbetering en onderhoud

Na de oplevering kijken we altijd hoe we de bestaande onderdelen gaan onderhouden en optimaliseren. Het doel hiervan is om het maximale rendement te halen uit projecten.

Optimalisatie